[ MENU DODATKOWE ]Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
tel. 81-461-00-61 w.295, 81-441-09-49, fax 81-441-09-49
e-mail: kazimierz.zawislak@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak, profesor zwyczajny
tel. 81-461-00-61 w. 295
e-mail: kazimierz.zawislak@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr inż. Monika Wójcik, asystent, tel. 81-461-00-61 w.108 / Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn

  Pozostali pracownicy

  Doktoranci

  • mgr inż. Jawad Kadhim Zeyad AL Aridhee, doktorant / Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Józef Grochowicz, prof.emerytowany, tel. 81-461-00-61 w. 102
  • prof. dr hab. Janusz Laskowski, profesor emerytowany, tel. 81-461-06-89, 461 00 61 w. 139
   e-mail: janusz.laskowski@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn