[ MENU DODATKOWE ]Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
e-mail: hllpl@yahoo.com
Kierownik: dr hab. Halina Lipińska, adiunkt
tel. 81-445-60-90

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

 • dr Alicja Bieske-Matejak, adiunkt, tel. 81-445-60-65
  e-mail: alu.bieske@wp.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Zbigniew Czarnecki, adiunkt, tel. 81-445-68-65
  e-mail: zbigniew.czarnecki@up.lublin.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Agnieszka Kępkowicz, adiunkt, tel. 81-445-69-03
  e-mail: akepkowicz@wp.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Mariusz Kulik, adiunkt, tel. 81-445-67-01
  e-mail: mariusz.kulik@up.lublin.pl
 • dr Wiesław Wańkowicz, adiunkt, tel. 81-445-69-82
  e-mail: wwankowicz@irm.kraków.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Teresa Wyłupek, adiunkt, tel. 81-445-68-94
  e-mail: teresa.wylupek@up.lublin.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

Asystenci

 • dr Adam Gawryluk, asystent, tel. 81-445-69-94
  e-mail: adam.gawryluk@up.lublin.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Dariusz Ciesielski, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 82-591-22-13; 502-750-876
  e-mail: darek.ciesielski10@gmail.com / Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
 • dr Helena Ćwintal, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-60-22
  e-mail: helena.cwintal@up.lublin.pl
 • Leszek Świć, pracownik gospodarczy, tel. 82-591-22-13 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
 • mgr inż. Marek Tatarczak, starszy technik, tel. 81-445-69-82
  e-mail: marek.tatarczak@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Ryszard Baryła, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-01
 • prof. dr hab. Julian Gajda, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-30
 • prof. dr hab. Józef Jargiełło, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-30