[ MENU DODATKOWE ]Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: mgr inż. Agata Rutkowska, Kierownik Dziekanatu
tel. 81-445-66-61
e-mail: agata.rutkowska@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy