[ MENU DODATKOWE ]Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Iwona Janczarek, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-65-03
e-mail: iwona.janczarek@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

  • prof. dr hab. Sławomir Pietrzak, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-66-50
    e-mail: pietrzaks@interia.pl

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

  • lek. wet. Maciej Ruciński, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w. 210
  • mgr inż. Katarzyna Sieczkarek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-98
    e-mail: khiuk@up.lublin.pl
  • lek. wet. Krzysztof Stachurski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 210