[ MENU DODATKOWE ]Katedra Ochrony Roślin

20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 7
Kierownik: prof.dr hab. Bożena Łagowska, profesor nadzwyczajny
tel. 81-524-81-38
e-mail: bozena.lagowska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof.dr hab. Irena Kiecana, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-37
  e-mail: irena.kiecana@up.lublin.pl / Zakład Fitopatologii i Mykologii

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Ewa Król, profesor nadzwyczajny, tel. 81-524-81-33
  e-mail: ewa.krol@up.lublin.pl / Zakład Fitopatologii i Mykologii

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Agnieszka Furmańczyk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-34
  e-mail: agnieszka.furmanczyk@up.lublin.pl / Zakład Fitopatologii i Mykologii
 • dr Małgorzata Janiuk, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524- 81-27
  e-mail: malgorzata.janiuk@up.lublin.pl / Zakład Entomologii
 • dr Alina Pastucha, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-42
  e-mail: alina.pastucha@up.lublin.pl / Zakład Fitopatologii i Mykologii
 • mgr inż. Joanna Samociuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-63
  e-mail: joanna.samociuk@up.lublin.pl / Zakład Entomologii
 • Urszula Słupska-Dębowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-46
  e-mail: urszula.slupska@up.lublin.pl / Zakład Metod Ochrony Roślin

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Anna Anasiewicz, profesor emerytowany / Zakład Entomologii
 • prof.dr hab. Antoni Filipowicz, profesor emerytowany / Zakład Metod Ochrony Roślin
 • prof.dr hab. Bożenna Jaśkiewicz, profesor emerytowany / Zakład Entomologii
 • prof.dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-33 / Zakład Fitopatologii i Mykologii
 • prof.dr hab. Anna Wagner, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-25 / Zakład Metod Ochrony Roślin