[ MENU DODATKOWE ]Dział Spraw Pracowniczych

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81-445-66-09
e-mail: barbara.radko@up.lublin.pl
Kierownik Działu: mgr inż. Barbara Radko, Kierownik Działu
tel. 81-445-66-09

Jednostki podległe

Pozostali pracownicy