[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia. Aktualności.

« wstecz

 

Katedra Bioetyki Teologicznej KUL 
i
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie
zapraszają na
Ogólnopolską Konferencję Naukową
zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Zwierząt Laboratoryjnych
pt. „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej”,
która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL.
Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie: 
http://www.kul.pl/instytut-teologii-moralnej,159.html

« wstecz

 
 

UWAGA!

od 1 lutego 2018 obowiązują nowe  <<wzory wniosków >>
 
Zebrania Komisji odbywają się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu
 
Najbliższe zebranie: 26 marca 2018 r. (poniedziałek)

 

Planowane terminy kolejnych zebrań:

16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

14 maja 2018 r. (poniedziałek)

11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

02 lipca 2018 r. (poniedziałek)

 

Wnioski  wypełnione zgodnie z INSTRUKCJĄ wraz z kopią wyznaczeń oraz streszczeniem nietechnicznym (2 egzemplarze z kompletem podpisów, a także wersja elektroniczna obu dokumentów przesłana na adres urszula.polak@up.lublin.pl ) należy złożyć na co najmniej 7 dni przed zebraniem
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.
 

Razem z wersją papierową wniosku Wnioskodawca powinien dostarczyć formularz potwierdzający zgodność wersji elektronicznej z papierową  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową)

 

UWAGA!

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń  LKE. O zachowaniu ciągłości doświadczenia decyduje data posiedzenia   LKE na którym rozpatrywany jest wniosek o przedłużenie, a nie data złożenia podania. Należy złożyć oryginał wniosku o przedłużenie terminu doświadczenia (wzór)   oraz przesłać wersję elektroniczną na adres sekretariatu.