[ MENU DODATKOWE ]


Patronaty honorowe

Patronaty Honorowe Roku 2017

« wstecz

6-10.11.2017

Rektor znalazł się w zaszczytnym gronie członków Komitetu Honorowego Europejskiego Tygodnia Innowacji, będącego częścią projektu Lubelskiego Centrum Konferencyjnego pod nazwą Smart Lubelskie.

Jest to nowe wydarzenie na mapie Lublina o charakterze naukowo-edukacyjno-biznesowym. Głównym filarem jego programu będą Inteligentne Specjalizacje, podkreślając że środki publiczne w Unii Europejskiej przeznaczone są na uruchamianie potencjałów dziedzin gospodarki, które wyróżniają się przez współpracę nauki i biznesu.

Swoje poglądy gospodarcze i społeczne wymienią przedstawiciele rządów i parlamentów, administracji unijnej, świata biznesu, nauki i kultury. Eksperci unijni przedstawią perspektywy rozwoju Uniii Europejskiej po 2020 roku.

Będzie to największe spotkanie o tym charakterze w regionie środkowo-europejskim.

 

23-29.10.2017

Rektor objął patronatem wydarzenie "Meet India", które odbędzie się w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Jest to szeroko zakrojona tygodniowa impreza o charakterze kulturalno-oświatowym, na której zapoznamy się z fascynującą kulturą tak odległego nam kraju o bogatym dziedzictwie: od gorących pustyń i pałaców Radżastanu, aż po zjawiskowe światynie tamilskie, bogactwem architektury urzekające kolejne pokolenia.

Począwszy od wykładów o ojczyźnie Gandiego - miejsca niesamowitych kontrastów, poprzez wystawę fotografii, biżuterii, warsztaty kulinarne, pokazy Jogi, tradycyjnych gier hinduskich, muzyki i kina, malowanie henną ciała, aż po wspólne polsko-hinduskie wykłady i sesje posterowe o roślinach leczniczych. Poznamy także różnice i podobieństwa polskiego i hinduskiego stylu życia.

W ramach wydarzenia przewidziany jest wyjazd do Laboratorium w IUNG-PIB Puławy, a zwieńczeniem wszystkiego będzie zwiedzanie Lublina i uroczysta pożegnalna kolacja.

A więc Namaste, Hindustan!

 

14-15.10.2017

Rektor objął patronatem Obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki organizowane przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Będzie to bezpośrednie nawiązanie do ogólnopolskich uroczystości sprzed stu lat, które objęły także Europę i Amerykę. Ozdobione flagami i portetami Wodza ulice podkreślały podniosły charakter Święta, a liczne prelekcje, wieczory artystyczne, żywe obrazy miały silnie patriotyczny wymiar, tak potrzebny w zniewolonej jeszcze wówczas Polsce.

Swój wkład artystyczny w tym szczególnym wydarzeniu, będzie miał także Zespół Pieśni i Tańca "Jawor", który zaprezentuje tańce narodowe i pieśni kościuszkowskie.

 

22-24.11.2017

Rektor objął patronatem XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Zarządzanie techniką i procesami w rolnictwie zrównoważonym" organizowane przez Katedrę Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi.

 

19-20.10.2017

Rektor objął patronatem I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Biotechnologia - Energia Jutra" organizowaną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. W śród zaplanowanych paneli znajdują się:  biotechnologia przemysłowa i środowiskowa, biotechnologia w ochronie zdrowia, oraz oblicza biotechnologii - aspekty prawne, etyczne i ekonomiczne biotechnologii.

 

9-11.10.2017

Rektor objął patronatem III Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz geodezji", organizowaną przez SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej. 

 

26-29.09.2017

Rektor objął patronatem I Konferencję Naukowo-Szkoleniową Parazytozy Zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne, organizowanej przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w lublinie, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu parazytologii weterynaryjnej w Polsce przez przedstawicieli wszystkich jednostek naukowych zajmujących się tą dziedziną.

 

19-20.09.2017

Rektor objął patronatem V Międzynarodową Konferencję Naukową "Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków - regiony w Europie" organizowaną przez Katedrę Projektowania i Konserwacji Krajobrazu oraz Lokalną Organizację Turystyczną w Spale. W tym roku dyskusja naukowa będzie się koncentrować na następujących zagadnieniach: relacje dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w kształtowaniu unikatowości regionów; migracja a wielokulturowość – adaptacja regionów do ruchu ludności i wpływ na transformację przestrzeni; turystyka i rekreacja a ochrona zasobów europejskiego dziedzictwa;  krajobraz ponowoczesny Europy – szanse i zagrożenia dla regionów.

 

3.07.2017

Rektor objął patronatem Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt organizowany przez Katedrę Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

 

23.06.2017

Rektor objął patronatem konferencję "Zamojszczyzna Spichlerzem Polski - Dzień Pola".

 

22-24.06.2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Lubelskiego Festiwalu Folkloru, organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej.
 

21-24.06.2017

Rektor objął patronatem V Międzynarodową Konferencję "Plant - the source of research material", organizowaną przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie oraz Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, Ogród Botaniczny UMCS i LTN.

 

21-23.06.2017

Rektor objął patronatem XLVI Krajową Konferencję Naukową Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN. W konferencji, oprócz jednostek z krajowych Uczelni i Instytutów naukowych, uczestniczyć będą liczni goście z ośrodków naukowych z Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii i Ukrainy.

 

7 .06.2017

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie organizują KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA JAWOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE z okazji 30 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie pt. „KRAJ RODZINNY MATKI MEJ” . W Koncercie gościnnie z recytacjami wystąpi Jerzy Zelnik.

Koncetr jest objęty patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

4.06.2017

Rektor objął patronatem Regaty Kajakowe UMCS - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Serniki 2017. Regaty kajakowe  w Sernikach organizowane są na wzór słynnych regat Oxford - Cambridge od 2014 roku.   

 

30.05.2017

Rektor objął patronatem konkurs wokalny Sound of Lublin organizowany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy współpracy z samorządami studenckimi Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studentami UMCS. Konkurs odbywa się w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

 

26-27.05.2017

Rektor objął patronatem IV Lubelską Konferencję Młodych Naukowców organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „BIOM”. Celem tegorocznego spotkania jest umożliwienie młodym naukowcom wymiany myśli i doświadczeń z dziedziny biotechnologii.  Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne: panel nauk medycznych poruszy kwestie związane z tzw. czerwoną biotechnologią, której tematyka ogniskuje się na ochronie zdrowia i życia. Panel nauk przyrodniczych zajmie się aspektami związanymi z rolnictwem, wykorzystaniem systemów biologicznych w przemyśle i ochronie środowiska oraz rolą biotechnologii w przemyśle spożywczym i niespożywczym.

 

22-24.05.2017

Rektor objął patronatem II Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji", organizowaną przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP w Lublinie. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii kształtowania środowiska oraz geodezji i kartografii realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

 

18-19.05.2017

Rektor objął patronatem V Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt. "Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji", organizowaną przez SKN Zarządzania i Ekonomii.

 

17.05.2017

Rektor objął patronatem  Bieg Nocny "UP na 5", organizowany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego i Klub Uczelniany AZS UP w Lublinie.

 

13.05.2017

Rektor objął patronatem XIV Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego oraz Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody, organizowane przez Katedrę Hodowli i Użytkowania Koni.

 

11-12.05.2017

Rektor objął patronatem Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania", organizowaną przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 

11.05.2017

Rektor objął patronatem Konferencję Naukową pt. "Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie", organiowaną przez Pracownię Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, Zakład Ergonomii, SKN Ochrony Środowiska - sekcja higieny pracy, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ergonomii i BHP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

 

7.05.2017

Rektor objął patronatem I Lubelskie Targi Terrarystyczne. Targi odbędą się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

5-7.05.2017

Rektor objął patronatem ekspozycję drobiarską na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, którą organizuje Krajowa Rada Drobiarstwa w Poznaniu.  Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywająca się w cyklu dwuletnim to najważniejsze i niewątpliwie cieszące się ogromną popularnością wydarzenie dedykowane sektorowi hodowlanemu. Organizatorami Wystawy są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierzą,  Związki Hodowców Zwierząt oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

3.05.2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Obchodów Święta 3 maja 2017 roku - 226. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

22.04.2017

Rektor objął patronatem etap okręgowy XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejszy w Polsce konkurs o tematyce ekologicznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zakres merytoryczny konkursu obejmuje ekologię klasyczną, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z tą tematyką.

 

22.04.2017

Rektor objął patronatem Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, organizowane przez Taneczny Klub Sportowy Lider. GPP PTT jest imprezą najwyższej rangi w Polsce, kwalifikującą pary do udziału w Mistrzostwach, odbędzie się w hali sportowej Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP w Lublinie.

 

6-7.04.2017

Rektor objął patronatem spotkanie podsumowujące projekt "Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny", organizowane przez Katedrę Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego UP w Lublinie.

 

4.04.2017

Rektor objął patronatem XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych oraz IV Ogólnopolską Konferencję Doktorantów, organizowane przez SKN Biologów i Hodowców Zwierząt.

 

24.03.2017

Rektor objął patronatem XVI edycję ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", który jest organizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 

22.03.2017

Rektor objął patronatem IV Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Przedszkolacy Lubelszczyzny 2017, organizowany przez SKN Dietetyków i przedszkole nr 35 w Lublinie. Festiwal ma na celu propagowanie prawidłowego żywienia oraz zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków. Odbędzie się w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

 

18-19.03.2017

Rektor objął patronatem IX Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Tygiel 2017 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", organizowaną przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwjou Tygiel. Celem Konferencji jest  inspiracja do nawiązywania współpracy, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz integracja studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

 

4-5.03.2017

Rektor objął patronatem branżowym X edycję Targów Rolniczych AGRO-PARK, organizowaną przez Targi Lublin S.A. Wydarzenie to tematycznie obejmuje cały sektor rolniczy i jest dedykowane rolnikom, właścicielom i zarządcom gospodarstw oraz młodzieży uczącej się w szkołach rolniczych.

 

25-26.02.2017

Rektor objął patronatem Lubelską Wystawę Zoologiczną Zoopark 2017, organizowaną przez Targi Lublin S.A. Zoopark to liczne pokazy i wystawy różnych gatunków zwierząt, a także prezentacja nowości na rynku zoologicznym.

 

2-5.02.2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Cavaliady Lublin 2017, organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie na terenie Targów Lublin. To uznane w Europie Centralnej halowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody autoryzowane przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

 

27-29.01.2017

Rektor objął patronatem Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu mężczyzn, organizowane przez Klub Uczelniany AZS UP w Lublinie. W rozgrywakach weźmie udział ok. 13 uczelni z czterech województw.

 

2017

Rektor objął patronatem X Polską Konferencję Chemii Analitycznej.

 

2017

Rektor objął patronat nad publikacją z okazji 10-lecia STowarzyszenia "U źródeł Ciemięgi".

 

2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Bełżyce, który przypada w 2017 roku. Obchody jubileuszowe zakładają bogaty program wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.