Kontakt

« wstecz


 

Informacje dotyczące rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@up.lublin.pl

tel. 81 445 68 85

 

 

Informacje w języku ukraińskim:

e-mail:  rekrutacja.ua@up.lublin.pl

tel. 81 445 65 88

 


 

 

 

Wykaz telefonów do sekretariatów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych UP w Lublinie

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII – tel. (81) 445-68-43;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: agrobiznes, bioinżynieria, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, rolnictwo, towaroznawstwo;

 

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

tel. (81) 445- 65 – 01;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: behawiorystka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, ochrona środowiska, zootechnika;

 

WYDZIAL INŻYNIERII PRODUKCJI

 tel. (81) 445 - 61- 04;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji;

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

tel. (81) 445- 60 – 95;   sala nr 3 AGRO II

Kierunki studiów: architektura krajobrazu, hortiterapia, ogrodnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zarządzanie jakością w produkcji roślinnej, zielarstwo i terapie roślinne;

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

tel. (81) 445 -68-61;   sala nr 3 AGRO II

Kierunki studiów: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka.