UP Lublin   Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Aktualności


 

Pracownie

« wstecz


Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej

 

 


Pracownia Analizy Wód

 

 


Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej

 

 


Pracownia Chromatografii Gazowej i Spektrometrii Mas

 

 


Pracownia Badań Środowiskowych

 

 


Pracownia Atomowej Spektrometrii Emisyjnej i Analizy Rentgenowskiej

 

 


Pracownia Analizy Podstawowych Składników Odżywczych

 

 


Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej