Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kołodziej, profesor zwyczajny
tel. 81-445-66-79
e-mail: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Beata Król, adiunkt, tel. 81-445-60-76
   e-mail: beata.krol@up.lublin.pl / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
  • dr hab. Maria Miczyńska - Kowalska, adiunkt, tel. 81-445-67-75
   e-mail: maria.miczynska@up.lublin.pl / Zakład Socjologii Wsi

  Asystenci

  • dr inż. Zdzisław Kaczmarski, asystent, tel. 81-445-65-91
   e-mail: zdzislaw.kaczmarski@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Leśnej
  • mgr Katarzyna Luchowska, asystent, tel. 81 445-69-81
  • dr inż. Łukasz Sęczyk, asystent, tel. 81-445-68-25
   e-mail: seczyklukasz@gmail.com / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

  Wykładowcy

  • dr Konrad Buczma, wykładowca, tel. 81-445-65-91
   e-mail: konrad.buczma@up.lublin.pl / Zakład Socjologii Wsi
  • dr Andrzej Konieczny, starszy wykładowca / Zakład Gospodarki Leśnej
  • dr Adam Kornat, starszy wykładowca / Zakład Gospodarki Leśnej
  • mgr inż. Wojciech Koryciński, wykładowca / Zakład Gospodarki Leśnej
  • dr Sylwia Rogala-Walczyńska, wykładowca, tel. 81-445-65-91
   e-mail: sylwia.rogala.walczynska@gmail.com / Zakład Socjologii Wsi
  • dr Beata Żuraw, starszy wykładowca, tel. 81-445-60-26
   e-mail: beata.zuraw@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Leśnej

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Adam Chojecki, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w.243 / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
  • mgr Katarzyna Luchowska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-69-81
   e-mail: katarzyna.drozdzal@up.lublin.pl / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
  • mgr inż. Anna Machnacz-Rolla, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-65-91
   e-mail: katedra.ziolo@up.lublin.pl

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Stanisław Berbeć, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Czesław Szewczuk, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, profesor emerytowany