BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
p.o. Kierownika : dr Beata Ferencz, adiunkt
tel. 81-461-00-61 w. 317
e-mail: beata.ferencz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy