BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Bożena Kiczorowska, adiunkt
tel. 81-445-69-15
e-mail: bkiczorowska@o2.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Wykładowcy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Wacław Krasucki, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-22
    e-mail: waclaw.krasucki@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Jan Matras, profesor emerytowany