BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr Piotr Domaradzki, adiunkt
tel. 81-445-65-36

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

  • dr Monika Kędzierska-Matysek, adiunkt, tel. 81-445-68-56

Pozostali pracownicy

  • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, starszy technik, tel. 81-445-68-56