BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Marek Babicz, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-67-16
e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Jacek Burdzanowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-54
  • dr Marcin Pastwa, starszy technik
   e-mail: marcin.pastwa13@gmail.com

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Andrzej Stasiak, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz, profesor emerytowany