BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Oceny Jakości Jaj

kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Zięba, prof. zwyczajny
tel. 81-445-68-45
e-mail: grzegorz.zieba@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    • Mgr Wojciech Kasprzyk, starszy technik