BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-60-54
Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-25
e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, profesor zwyczajny, tel. 81-445-68-18
  e-mail: zygmunt.litwinczuk@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Marek Babicz, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-67-16
  e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • dr hab. Witold Chabuz, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-68-24
  e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • prof. dr hab. Jerzy Gnyp, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-69-23
  e-mail: jerzygnyp@interia.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • dr hab. Andrzej Junkuszew, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-67-33
  e-mail: andrzej.junkuszew@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera

Adiunkci

 • dr Wiktor Bojar, adiunkt, tel. 81-445-60-07
  e-mail: wiktor.bojar@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego
 • dr Monika Greguła-Kania, adiunkt, tel. 81-445-60-75
  e-mail: m_gregula-kania@o2.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • dr. hab. Ewa Januś, adiunkt, tel. 81-445-68-53
  e-mail: ewa.janus@up.lublin.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • dr hab. Anna Kasprzyk, adiunkt, tel. 81-445-68-03
  e-mail: anna.kasprzyk@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • dr Wioletta Sawicka-Zugaj, adiunkt, tel. 81-445-60-92
  e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • dr Piotr Stanek, adiunkt, tel. 81-445-65-89
  e-mail: piotr.stanek@up.lublin.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • dr hab. Anna Szymanowska, adiunkt, tel. 81-445-68-26
  e-mail: anna.szymanowska@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego
 • dr Paweł Żółkiewski, adiunkt, tel. 81-445-65-74
  e-mail: pawel.zolkiewski@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Asystenci

Wykładowcy

 • dr Krzysztof Patkowski, starszy wykładowca, tel. 81-445-60-78
  e-mail: krzysztof.patkowski@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego
 • dr Waldemar Teter , starszy wykładowca, tel. 81-445-65-74
  e-mail: waldemar.teter@up.lublin.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Pozostali pracownicy

 • Mieczysław Bieniek, pracownik gospodarczy / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • mgr inż. Jacek Burdzanowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-54 / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • mgr inż. Mirosław Frydrych, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 82-569-16-27 / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • dr Przemysław Jankowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
  e-mail: ecacho@interia.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • Józef Konuć, strażnik ochrony mienia / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • Jan Kozdroń, pracownik gospodarczy / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • Krzysztof Kozdroń, pracownik gospodarczy / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • dr Andrzej Lisowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
  e-mail: brodacz1510@tlen.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • dr Marcin Pastwa, starszy technik
  e-mail: marcin.pastwa13@gmail.com / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • dr Grzegorz Podolak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-89
  e-mail: grzegorz.podolak@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • mgr Anna Religa, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-03
  e-mail: anna.religa@up.lublin.pl
 • dr Marek Szymanowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-78
  e-mail: marek.szymanowski@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • mgr inż. Katarzyna Wiercińska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-73
  e-mail: katarzyna.wiercinska@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki, profesor emerytowany
  e-mail: kazimierz.kamieniecki@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • prof. dr hab. Czesława Lipecka, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-48 / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • prof. dr hab. Andrzej Stasiak, profesor emerytowany / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz, profesor emerytowany / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń