BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-65-13; 81-445-66-95
Dyrektor: dr hab. Renata Klebaniuk, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-68-19
e-mail: renata.klebaniuk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, profesor zwyczajny, tel. 81-445-67-18
  e-mail: eugeniusz.grela@up.lublin.pl / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
 • prof. dr hab. Bogdan Szostak, profesor zwyczajny , tel. 81-445-67-22
  e-mail: bogdan.szostak@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Bożena Kiczorowska, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-69-15
  e-mail: bozena.kiczorowska@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 • dr hab. Małgorzata Kwiecień, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-69-36
  e-mail: malgorzata.kwiecien@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 • prof. dr hab. Antoni Lipiec, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-67-29
  e-mail: antoni.lipiec@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 • dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-67-44
  e-mail: anna.mieczan@up.lublin.pl / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

Adiunkci

Asystenci

 • mgr inż. Maciej Bąkowski, asystent, tel. 81-445-67-22
  e-mail: bakowskimaciej@wp.pl / Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Wykładowcy

 • dr inż. Robert Krusiński, starszy wykładowca, tel. 81-445-60-67
  e-mail: robert.krusinski@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Anna Danek-Majewska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-13,81-445-66-95
  e-mail: anna.majewska@up.lublin.pl / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
 • mgr inż. Justyna Widz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-13
  e-mail: justyna@mwidz.pl / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Wacław Krasucki, profesor emerytowany
  e-mail: waclaw.krasucki@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 • prof. dr hab. Jan Matras, profesor emerytowany / Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa