BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Biochemii i Toksykologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Katarzyna Ognik, adiunkt
tel. 81-445-69-31
e-mail: katarzyna.ognik@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska, starszy technik, tel. 81-445-69-33, 81-445-69-13 / Pracownia Biochemii Analitycznej
  • dr Adam Liczmański, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-33
    e-mail: aliczmanski@wp.pl
  • mgr inż. Katarzyna Musiał, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-57

Profesorowie emerytowani