foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: dr hab. Urszula Pankiewicz, profesor nadzwyczajny
tel. 81-462-33-33
e-mail: urszula.pankiewicz@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

Doktoranci

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Janusz Wierciński, profesor emerytowany