foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Zakład Technologii Mięsa i Zarzadzani Jakością

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
e-mail: ktmzj@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab.inż. Dariusz Stasiak, adiunkt
tel. +48 81 462 33 43
e-mail: dariusz.stasiak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

Doktoranci

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, profesor emerytowany