[ MENU DODATKOWE ]Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
tel. 81 445 68 55
e-mail: swfis@up.lublin.pl
Kierownik: mgr Jacek Szyłejko, starszy wykładowca
tel. /081/445-68-55, 562-150-256, /0-81/745-78-38
e-mail: swfis.zydek@up.lublin.pl

Wykładowcy

  • dr Agnieszka Błaszczak, starszy wykładowca-Z-ca Kierownika Studium, tel. 81-445-68-55
  • mgr Dariusz Boguszewski, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Marzena Bracław, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Piotr Lorencowicz, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Agnieszka Orzeł, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Marek Tracz, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Marek Wawer, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09

Pozostali pracownicy