[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Ciągłych

Akademicka 15, 20-950 Lublin
Kierownik Oddziału: mgr Irmina Padzińska, starszy kustosz dyplomowany-Kierownik Oddziału
tel. 445-62-26
e-mail: irmina.padzinska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy

  • mgr Monika Mroczek, młodszy bibliotekarz, tel. /81/445-62-26
  • mgr Agnieszka Penar, kustosz, tel. 81-455-62-26
  • mgr Monika Żuraw, kustosz, tel. 81-445-62-26