[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Sekcja Inwentaryzacji i Selekcji Księgozbioru

Akademicka 15, 20-950 Lublin

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy

  • dr Marian Butkiewicz, kustosz biblioteczny , tel. 81-445-62-24
    e-mail: marian.butkiewicz@up.lublin.pl
  • mgr inż. Helena Gruszecka, kustosz dyplomowany, tel. 81-445-62-29
  • dr Marta Zalewska-Korona, starszy bibliotekarz, tel. 81-445-60-82