[ MENU DODATKOWE ]


Lokalna Komisja Etyczna w Lublinie

« wstecz

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie została powołana decyzją Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach,  od 1 lutego 2016 roku, na kadencję 2016-2020.

 

 

Komisja pracuje w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Krajową Komisję Etyczną
 
 
 

Lokalna Komisja Etyczna  przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obsługuje użytkowników z obszaru województwa lubelskiego i podkarpackiego:

 

 1. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 2. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 3. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 4. Biowet Puławy sp. z o.o
 5. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 6. I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 8. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 9. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 10. Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 11. Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 12. Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 13.  Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy
 14. Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. w Lublinie
 15. Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 

 
Uwaga: Doświadczenia na zwierzętach mogą być przeprowadzane tylko w placówce wpisanej do wykazu jednostek doświadczalnych oraz po uzyskaniu następujących zezwoleń:

1. wyznaczenia dla osób planujących i przeprowadzających doświadczenia wydane przez kierownika jednostki doświadczalnej (użytkownika);

2. zgody lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie doświadczenia.
 

 
Zwierzęta przeznaczone do doświadczeń powinny pochodzić z jednostek uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych lub od dostawców zwierząt doświadczalnych