[ MENU DODATKOWE ]


Ubezpieczenia

« wstecz

 

Ubezpieczenie NNW 

 

 

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia NNW dla naszych studentów?

- składka 50zł/rok, suma ubezpieczenia 20 000 zł = korzystne warunki
- ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku na całym świecie (również poza uczelnią):

 • podczas praktyk studenckich,
 • zajęć terenowych,
 • zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych,
 • podczas uprawiania sportów,
 • podczas wykonywania pracy zarobkowej.

- ubezpieczenie obejmuje: skręcenia, zwichnięcia, złamania, a także inne urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. mocne stłuczenia, ,, wybicie” barku, itp.)
- zwrot kosztów do kwoty 8000 zł: prywatnych wizyt lekarskich, zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych (pod warunkiem posiadania faktury).

- wypłata za pogryzienia, ukąszenia i użądlenia (każdy rodzaj !) – kwota 200 zł (pod warunkiem rozpoczęcia leczenia ambulatoryjnego).

Składkę za ubezpieczenie prosimy wpłać do przewodniczących wydziałów:

 • Wydział Agrobioinżynierii – Wojciech Biszczak tel.: 697 296 174
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej – Katarzyna Piasek tel.: 604 397 764
 • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Zuzanna Calyniuk tel.: 501 536 264
 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Maciej Cybulak tel.: 608 786 767
 • Wydział Inżynierii Produkcji – Dominika Broda tel.: 530 113 163
 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – Kaja Kiersnowska tel.: 609 659 244

 • oraz Biuro RUSS - pokój 234 Agro I

Procedura zgłoszenia szkody:
- Zgłoś szkodę po zakończonym leczeniu (w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z opiekunem polisy).
- Skompletuj całą dokumentację medyczną: kartę przyjęcia na SOR, kartę leczenia, zaświadczenie o zakończonym leczeniu oraz przygotuj wszystkie faktury związane z leczeniem za, które zapłaciłeś.
- Uzupełnij druku zgłoszenia szkody (numer polisy dostępny jest w Samorządzie lub u opiekuna polisy) - gotowe formularze znajdują się na stronie Compensy
http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/likwidacja_szkod_pdf/formularze/Zgloszenie_Szkody_NNW.pdf
- Wyślij druk zgłoszenia szkody z całą dokumentacją medyczną, jaką posiadasz na adres : dokumenty@compensa.pl


Każdy ubezpieczony student ma dodatkowo do 20% zniżek na wszystkie inne ubezpieczenia – szczegóły: Opiekun polisy: Andrzej Jaszyna tel.: 724 213 234 andrzej.jaszyna@ovb.com.pl

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta kształcącego się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym nałożony jest na:

 • rodziców studenta - do 26-go roku życia, jeśli jest na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • uczelnię - w wyjątkowych wypadkach do 26-go roku życia jeśli nie jest na utrzymaniu rodziców lub ukończył 26 rok życia na wniosek studenta.
   

Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia, a nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu (np. współmałżonek ), proszeni są o zgłaszanie się do Działu Spraw Socjalnych Studentów celem wypełnienia druków zgłoszeniowych do ZUS (wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z Dziekanatu, że jest się studentem UP w Lublinie).