[ MENU DODATKOWE ]


Podstawowe zadania działu

« wstecz

 


 

Do podstawowych zadań Działu Technologii Multimedialnych należy: 

 

Obsługa multimedialna w zakresie: 

 

 • Obsługa multimedialna konferencji, kongresów , imprez uczelnianych itp.
 • Pomoc w obsłudze systemów multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach dydaktycznych.
 • Wypożyczanie sprzętu multimedialnego na potrzeby zajęc dydaktycznych np. laptopów, projektorów , projektoskopów, pointerów itp.
 • Udostępnianie tablic posterowych (bez transportu i ustawiania tablic).
 • Montaż oraz demontaż urządzeń multimedialnych w salach wykładowych, ćwiczeniowych itp.
 • Drobne naprawy serwisowe urządzeń multimedialnych.
 • Opieka i konserwacja sprzętu multimedialnego zlokalizowanego na terenie Uczelni.
 • Zakup sprzętu, materiałów i akcesoriów multimedialnych tj. projektory, lampy do projektorów ,telewizory, aparaty fotograficzne na potrzeby innych jednostek uczelni.
 • Wdrażanie nowych technik, systemów i aplikacji wspomagających nowoczesne formy edukacji.
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla pracowników Uczelni w zakresie obsługi multimedialnej.

 

Obsługa Centrum Kongresowego w zakresie: 

 

 • Prowadzenie rezerwacji Centrum Kongresowego UP.
 • Obsługa techniczna Centrum Kongresowego UP.