[ MENU DODATKOWE ]


Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

« wstecz

prof. dr hab. Eugeniusz Grela


tel. (+ 81) 445-68-68

 

Życiorys naukowy i dydaktyczny

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela urodził się w 1952 roku na ziemi zamojskiej. Absolwent Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie (1977 r.), zatrudniony w Instytucie Żywienia Zwierząt od 1976 roku. W 1982 roku uzyskał stopień doktora, a w 1990 r. doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł profesora otrzymał w 1996 roku. Od roku 2001 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1996-2002 był prodziekanem Wydziału, a od 1995 r. dyrektor Instytutu Żywienia Zwierząt, obecnie z jego inicjatywy Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii. Utworzył w Instytucie funkcjonujący od 2005 roku Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, którego był kierownikiem. Od 2008 roku przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie.

 

Za jego kadencji powołano na Wydziale 6 kierunków studiów. Członek KNZ PAN, wybrany obecnie na 5 kadencję (KNZiA PAN). Członek Rady Naukowej w Instytucie Zootechniki-PIB w Balicach (2008-2012) oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (od 2012 r do obecnie). Członek Rady naukowej czasopisma „Medycyna Weterynaryjna” oraz „Trzoda chlewna”. Odbył kilka staży naukowych, m.in. w Uniwersytecie w Mesynie we Włoszech (1986 - 1 miesiąc), w Narodowym Instytucie produkcji Zwierzęcej w Foulum, w Danii (1989 – 3 miesiące – stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej Danii). Na przełomie lat 1992/1993 (10 miesięcy) był beneficjentem prestiżowego stypendium fundacji Alexander von Humboldt w Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy).

 

Autor bądź współautor 385 publikacji, w tym 249 oryginalnych prac i 7 podręczników, w tym 2 w języku obcym (angielskim-2006 i niemieckim-2016) oraz norm i zaleceń dla żywienia świń (2014 i 2015). Współautor jednego patentu. Kierownik 5 projektów badawczych z KBN/MNiSzW/NCBiR, 3 z MRiRW oraz jednego zamawianego z zakresu ochrony środowiska. Cytowania: 383, IF = 30,7, indeks H = 10. Publikuje w uznanych czasopismach naukowych, a przez ostatnie 2 lata osiągał średnio rocznie około 200 pkt wg punktacji czasopism MNiSzW.

 

Współpracuje z otoczeniem gospodarczym, w tym ośrodkami doradztwa rolniczego, firmami paszowymi i fermami trzody chlewnej. Wypromował trzynastu doktorów, w tym 1 z Cypru (2006 r.), jednego dr honoris causa (prof. Dorota Jamroz), 186 magistrantów oraz 46 inżynierów lub licencjatów. Był recenzentem 21 rozpraw doktorskich, 34 w sprawie nadania stopnia dr hab. oraz 15 w sprawie nadania tytułu profesora.

 

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na fizjologii żywienia zwierząt, głównie świń, produkcji pasz, wykorzystania dodatków paszowych oraz produkcji żywności i suplementów diety. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.