Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Bazy Danych

« wstecz

W przypadku trudności z dostępem do pełnego tekstu prosimy o sprawdzenie dostępności przez opcję "view at publisher", skorzystanie z listy A-Z lub multiwyszukiwarki.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP p. 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27.

 

 

Zasoby w dostępie testowym   Dziedzina Okres
brak      
       

Baza

Info

Dziedzina

Typ bazy

ACS Publications

chemia

pełnotekstowa

Agricola

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

Agris

rolnictwo, technika

bibliograficzna

Agro

 

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

BAZEKON

 

ekonomia

bibliograficzno- abstraktowa

BAZHUM

 

nauki humanistyczne, społeczne

bibliograficzno-abstraktowa

BAZTECH

 

technika, ochrona środowiska

bibliograficzno-
abstraktowa

BazTOL

technika

przewodnik po 
zasobach
sieciowych

Bazy Biblioteki Narodowej

 

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa

 

rolnictwo, 
ekonomika

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Etnografii Polskiej

 

etnologia, antropologia kulturowa

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Geografii Polskiej

 

geografia

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Geologiczna Polski od roku 2006 

do roku 2005

 

nauki geologiczne, geofizyka, górnictwo, ochr. środowiska, gleboznawstwo, geografia

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Lubelszczyzny

 

region

bibliograficzna

Bibliografia ornitologiczna

 

Bibliografia Zawartości Czasopism

 

interdyscyplinarna

bibliograficzna

BioOne

 

biologia, rolnictwo, weterynaria, rybołóstwo
ochr. środowiska
ogrodnictwo, leśnictwo

pełnotekstowa

CAB Abstract

 

biologia, rolnictwo, weterynaria,
ochr. środowiska
ogrodnictwo

 bibliograficzno-
abstraktowa

Cambridge University Press

 

biologia, nauka, 
technologia,
medycyna

pełnotekstowa

EBSCOhost

 

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

EBSCO - Environmental Complete ochrona środowiska pełnotekstowa
EBSCO - SportDiscus with Full Text sport i medycyna sportowa pełnotekstowa

Elsevier - zob. Science Direct

EMIS- Emerging Markets Information Service/Municipium

   nowy sposób pobierania danych

ekonomia, finanse/serwis poświęcony samorządom

pełnotekstowa

FAO

dane statystyczne

FindArticles

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Gatunki obce w Polsce informacje o gatunkach obcych w Polsce pełnotekstowa

GUS - Główny Urząd Statystyczny

 

dane statystyczne

HighWire Press

medycyna,
biologia,
fizyka

pełnotekstowa

IBL

 

przyroda, leśnictwo

bibliograficzna

Ibuk Libra

    

preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

nauki matematyczno-
przyrodnicze,
ekonomiczne, sport, kryminalistyka

pełnotekstowa 
- KSIĄŻKI

IERiGŻ

 

ekonomika rolnictwa

bibliograficzno- abstraktowa

Internetowy System Aktów Prawnych

 

akty prawne

pełnotekstowa

JCR

 

interdyscyplinarna

bibliometryczna

Katalog BG UP

 

interdyscyplinarna

katalog

Knovel

  

biologia, technika, biotechnologia, żywność, ochr. środowiska

pełnotekstowa
- KSIĄŻKI oraz baza właściwości substancji, składników żywnościowych

Medline

medycyna

bibliograficzno-
abstraktowa

Nauka Polska

 

nauka

adresowa

Oxford Journals

 

biologia, przyroda

pełnotekstowa

PBL - Polska Bibliografia Lekarska

  

medycyna 
i nauki pokrewne

bibliograficzna

Polskie Normy

   pełnotekstowa

PSJD

 

biologia, rolnictwo, medycyna

bibliograficzno
-abstraktowa

Science Direct

  

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

SCOPUS (dostęp w sieci uczelnianej) interdycsyplinarna bibliograficzno-
abstraktowa

Scopus

dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę:Full Text Finder lub przez View at Publisher

 

preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

interdycsyplinarna

bibliograficzno-
abstraktowa

SIGŻ

 

nauki rolnicze, ogrodnicze,leśne,
żywieniowe

bibliograficzno-
abstraktowa

Springer

 

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Taylor&Francis/CRC Press

  

biologia, przyroda

pełnotekstowa
-KSIĄŻKI

Veterinary Education in Video

weterynaria

pełnotekstowa

FILMY

Web of Science

dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę: Full Text Finder

 

interdyscyplinarna

bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa

Wiley

 

nauki matematyczno-przyrodnicze

pełnotekstowa

 

 

Objaśnienia:

   informacja o bazie

   baza dostępna tylko dla studentów, pracowników i doktorantów UP w Lublinie
   baza ogólnodostępna

   polska baza danych

   baza zawierająca KSIĄŻKI