Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Szkolenia

Certfikowane, bezpłatne szkolenia z wyszukiwania i prezentacji informacji naukowej

« wstecz

 
 
 
Certyfikowane, bezpłatne szkolenia w formie prezentacji i warsztatów z wyszukiwania i prezentacji informacji naukowej:
 
 

 
Kto?
Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, któremu w momencie zgłoszenia udziału w projekcie do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry.
 
 

 
 
Gdzie?
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Informatorium, I p.
 
 

 
Co?
Wyszukiwanie informacji naukowej w polskich i obcojęzycznych bazach danych, elementy prawa autorskiego, zarządzanie bibliografią. Pomoc przy tworzeniu pracy dyplomowej.
 

 
Kiedy?
 
6 terminów do wyboru: 
5 i 12 listopada 2018 godz. 14.00-18.00 
7 i 14 listopada 2018 godz. 14.00-18.00 
20 i 27 listopada 2018 godz. 14.00-18.00 
21 i 28 listopada 2018 godz. 14.00-18.00 
3 i 10 grudnia 2018 godz. 14.00-18.00 
5 i 12 grudnia 2018 godz. 14.00-18.00 
 

 
 

 
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy wypełnić poniższe dokumenty i dostarczyć je do Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.
 
 
Zapisy na szkolenie na stronie: bg.up.lublin.pl, w zakładce: szkolenia oraz osobiście w Bibliotece Głównej (Informatorium I p.) oraz w Biurze Karier. Zajęcia będą się odbywały w dwóch 4-godzinnych blokach. Student zapisując się na zajęcia jest zobowiązany uczestniczyć w całym cyklu szkoleniowym. Liczba osób jest ograniczona. W cyklu szkoleniowym może uczestniczyć 10 osób.
 

 
Co zyskujesz?
 
Kompetencje:
Umiejętność wyszukiwania informacji naukowej w zasobach prenumerowanych przez BG UP
Umiejętność wyszukiwania informacji naukowej w otwartych zasobach
Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy dyplomowej
Umiejętność prawidłowego cytowania prac
Certyfikat
 

 
Projekt „ Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 
 

Proponowany rozkład zajęć z metodyki wyszukiwania źródeł informacji naukowej dla studentów studiów stacjonarnych semestru zimowego 2017/2018

Zajęcia odbywają się w sali 418 w budynku biblioteki. Proszę o potwierdzenie rezerwacji w Oddziale Informacji Naukowej, tel. 81 445 62 27.        
więcej »

Metodyka wyszukiwania informacji naukowej dla grup seminaryjnych

Informujemy, że w związku z Uchwałą nr 34/2014-2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dn. 27 lutego 2015 r. zostały dodane dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w ramach I semestru seminarium dyplomowego 1,5 godziny na realizację ...
więcej »

Oferta szkoleń dla pracowników

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla pracowników prowadzonych przez Oddział Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UP...
więcej »