wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63



Koła Naukowe

« wstecz

Studenckie Koła Naukowe WIP:
2017 r.
 
 1. STUDENCKIE KOŁO  NAUKOWE  CHŁODNICTWA
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz
 2. STUDENCKIE KOŁO  NAUKOWE  INŻYNIERII  SPOŻYWCZEJ
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz
 3. STUDENCKIE KOŁO  NAUKOWE  MOTORYZACJI  ROLNICTWA
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Krzysztof Plizga
 4. STUDENCKIE KOŁO  NAUKOWE  EKSPLOATACJI  I  ZARZĄDZANIA W  TECHNICE ROLNICZEJ
  Opiekunowie naukowi: dr inż. Artur Kraszkiewicz, dr inż. Artur Przywara
 5. STUDENCKIE KOŁO  NAUKOWE  INFORMATYKÓW
  Opiekunem naukowym jest dr Arkadiusz Miaskowski
 6. STUDENCKIE KOŁO  NAUKOWE  KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA   PROJEKTOWANIA - CAD
  Opiekunem naukowym jest dr hab. Zbigniew Krzysiak
 7. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE  KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESÓW INŻYNIERII SPOŻYWCZEJ – CAE
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Zbigniew Kobus
 8. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  EKOENERGETYKÓW
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Magdalena Kachel-Jakubowska
 9. GEODEZYJNE KOŁO  NAUKOWE  „EQUATOR”
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Andrzej Mazur
 10. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  TRANSPORTU I  SPEDYCJI
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Tomasz Słowik
 11. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
  Opiekunem naukowym jest dr  hab. Krzysztof Jóźwiakowski prof. nadw.
 12. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  PROJEKTOWANIA I  DRUKU  PRZESTRZENNEGO
  Opiekunem naukowym jest mgr inż. Jarosław Tatarczak
 13. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE   FOOD DESIGN
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Agnieszka Starek
 14. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  ZARZĄDZANIA  I  EKONOMII
  Opiekunem  naukowym jest  dr hab. Monika Stoma
 15. MIĘDZYWYDZIAŁOWE  STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  ERGONOMII  i BHP
  Opiekunami naukowymi są:  dr inż. Anna Pecyna i dr inż. Agnieszka Buczaj
 16. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  BIOENERGETYKÓW
  Opiekunami  naukowym są: prof.  dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz
   i prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
 17. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE  TECHNOLOGII  MATERIAŁOWYCH „TeMAT”
  Opiekunem  naukowym jest  mgr inż. Karolina Czarnacka