Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: dr Agnieszka Najda, adiunkt/Kierownik Laboratorium
tel. 81-524-71-51, 81-524-71-57

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

    Wykładowcy

    Pozostali pracownicy

    • dr Barbara Mysiak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-51, 81-461-00-61 w.246
    • mgr inż. Klaudia Świca, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-51, 81-524-71-17