CTT   Centrum Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plPatenty, wzory użytkowe i wzory przemysłowe

« wstecz

 

PATENTY na wynalazki,

PRAWA OCHRONNE na wzory użytkowe,

PRAWA Z REJESTRACJI wzoru przemysłowego

 

(prawa wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

Imiona i Nazwisko twórcy lub twórców z jednostki organizacyjnej uczelni
Jednostka organizacyjna uczelni Nr prawa
wyłącznego
/rodzaj

Data zgłoszenia

Nazwa wynalazku

 

Uprawniony

 

Romuald Zabielski
Stefan Grzegorz Pierzynowski
Bjorn Westrom
dr hab. Jose Luis Valvedre Piedra
prof. dr hab. Tadeusz Studziński
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 200631
PATENT
2003-05-06 Zastosowanie fitohemaglutyniny do otrzymywania preparatu do profilaktycznego polepszania cech wytrzymałościowych układu kostno - szkieletowego u zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie/
Romuald Zabielski/
Stefan Grzegorz Pierzynowski/
Bjorn Westrom, Jose Luis Valvedre Piedra/
Tadeusz Studziński

dr Adam Waśko

dr Magdalena Polak-Berecka

dr Monika Kordowska-Wiater

dr Agnieszka Kubik - Komar

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

215973

PATENT

 2010-12-09 Preparat bakteryjny oraz medium liofilizacyjne Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji

218897

PATENT

2009-03-25 Instalacja do odwadniania osadów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

dr Wioletta Żukiewicz - Koc

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

219635

PATENT

2008-04-01 Sposób otrzymywania chitozanu Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztof Czernaś

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

dr inż. Jacek Mazur

Wydział Inżynierii Produkcji

391798

PATENT

2010-07-12 Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją oraz urządzenie do ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Politechnika Koszalińska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WODREX Sp. z o.o.

 dr Sylwia Okoń

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 Wydział Agrobioinżynierii

220164

PATENT

 2012-08-06  Sposób wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR2 w materiale genetycznym owsa zwyczajnego oraz para starterów do wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR2  Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
 dr Sylwia Okoń

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 Wydział Agrobioinżynierii

220315

PATENT

 2012-08-06  Sposób wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR1 w materiale genetycznym owsa zwyczajnego oraz para starterów do wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR1  Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

 Wydział Agrobioinżynierii

222953

PATENT

2012-09-17 Desykant reagujący z wodą z zamoczonych murów oraz sposób osuszania murów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie /Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

prof. dr hab. Joanna Matysiak

prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Inżynierii Produkcji

224660

PATENT

2014-07-23 Nowe analogi 1,2,4 -triazoli i sposób otrzymywania analogów 1,2,4 -triazoli Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

prof. dr hab. Joanna Matysiak

prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Inżynierii Produkcji

224661

PATENT

2014-07-25 Nowe analogi 1,2,4 -triazoloftalazyn i sposób otrzymywania analogów 1,2,4 -triazoloftalazyn Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Jerzy Ziętek

dr hab. Łukasz Adaszek

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

224839

PATENT

2014-11-28 Sposób przeżyciowego pobierania hemolimfy od ślimaków Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr inż. Ewa Kotiuk

prof. dr hab. Barbara Sawicka

Wydział Agrobioinżynierii

225287

PATENT

 2013-10-24 Cukierki i sposób wytwarzania cukierków Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr inż. Paweł Kołodziej
dr inż. Marek Boryga
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Wydział Inżynierii Produkcji

225230

PATENT

 2015-01-12 Sprzęgło podatne Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
dr Marta Bik - Mołodzińska
Wydział Agrobioinżynierii

225699

PATENT

2014-07-28 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska
 prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
 dr hab. Paweł Sobczak
 dr hab. Jacek Mazur
 prof. dr hab.Marian Panasiewicz
 Wydział Inżynierii Produkcji

 410006

PATENT

 2014-11-05  Sposób otrzymywania pasz, zwłaszcza dla drobiu  Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr inż. Paweł Kołodziej                                   dr inż. Marek Boryga                                   prof. dr hab. Krzysztof Gołacki  Wydział Inżynierii Produkcji

 225771

PATENT

 2015-01-16  Stanowisko do badań udarowych tkanek miękkich  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Politechnika Lubelska
 prof. dr hab. Marek Kuna Broniowski  Wydział Inżynierii Produkcji

 226223

PATENT

 2014-08-28  Elektrostatyczny separator bifilarny  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Marcin Podleśny
prof. dr hab. Zdzisław Targoński
mgr inż.  Jakub Wyrostek
dr Piotr Jarocki
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologi

 406515

PATENT

2013-12-13 Nowy szczep bakterii z rodzaju Enterobacter Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Zbigniew Krzysiak Wydział Inżynierii Produkcji

 411870

PATENT

2015-04-02 Karczownik do rozdrabniania korzeni krzewów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Witold Kowalik

prof. dr hab. Józef Sawa

dr hab. Stanisław Parafiniuk

Bruno Huyghebeart

Wydział Inżynierii Produkcji

412369

PATENT

2015-05-08

Rozpylacz szczelinowy

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Wallon Agriculture Research Centre Belgium

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Lucjan Pawłowski

Zygmunt Kwiatkowski

Małgorzata Pawłowska

Artur Pawłowski

Wojciech Cel

Justyna Kujawska

Wydział Agrobioinżynierii

408947

PATENT

2014-07-21 Sposób wytwarzania substytutu gleby slużącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

dr Aneta Sławińska

Wydział Nauk o Żywności i Biogospodarki

406288

PATENT

2013-11-27 Sposób otrzymywania ergosterolu z suchej biomasy pochodzenia grzybowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

dr Piotr Makarski

Wydział Inżynierii Produkcji

415005

PATENT

2015-11-30 Układ do pomiaru prądu anodowego magnetronu w mikrofalowych urządzeniach grzewczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Tadeusz Wolski

Stanisław Kwiatkowski

Anna Oniszczuk

Krystyna Skalicka-Woźniak

Wydział Inżynierii Produkcji

408546

PATENT

2014-06-13 Ekstrudat spożywczy oraz sposób wytwarzania ekstrudatów spożywczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

408547

PATENT

2014-06-13 Makaron błyskawiczny oraz spsób wytwarzania makaronu błyskawicznego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

408545

PATENT

2014-06-13 Przekąski oraz sposób wytwarzania przekąsek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

408544

PATENT

 2014-06-13 Wyrób piekarniczy oraz sposób wytwarzania wyrobów piekarniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

dr inż. Grażyna Żukowska

dr inż. Marta Bik-Małodzińska

prof. dr hab. Janusz Herman

Tomasz Kosch

 Wydział Agrobioinżynierii

227498

PATENT

 2012-09-17 Sposób i mieszanina do aplikacji poużytkowej wełny mineralnej, zwiększająca zawartość materii organicznej na gruntach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Zbigniew Jarosz

dr Karolina Pitura

Oleg Jakowyszczuk

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

415439

PATENT

2015-12-21 Podłoże do uprawy truskawki w systemie substrato - areoponicznym oraz sposób jego stosowania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof dr hab Roman Dziedzic

dr Sławomir Beeger

dr Mariusz Wójcik

Wydział Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

416942

PATENT

2016-04-22 Granulowana mieszanka pokarmowa dla zwierząt leśnych zwłaszcza jeleniowatych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Zbigniew Krzysiak Wydział Inżynierii Produkcji 65892
WZÓR
UŻYTKOWY
2009-11-26 Urządzenie do czyszczenia ziarna Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji

68199

WZÓR
UŻYTKOWY

2010-02-05 Przydomowa oczyszczalnia ścieków Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Krzysztof Patkowski

prof. dr hab. Anna Szymanowska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

68757

WZÓR
UŻYTKOWY

2014-04-07 Stół do badań weterynaryjnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Iwona Janczarek

dr Wojciech Żak

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt/ Wydział Inżynierii Produkcji

69023

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-01-20 Zestaw pomiarowy do oceny proporcji budowy ciała koni i kuców Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Wydział Inżynierii Produkcji

69031

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-03-20 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

dr hab. Stanisław Parafiniuk

prof.dr hab. Józef Sawa

Wydział Inżynierii Produkcji

69032

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-03-20 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

prof. dr hab. Marian Panasiewicz

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

dr hab. Jacek Mazur

dr hab. Paweł Sobczak

dr hab. Zbigniew Kobus

prof. dr hab. Rafał Nadulski

Wydział Inżynierii Produkcji

69026

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-02-03 Stanowisko do pomiaru właściwości aerodynamicznych oraz rozdziału surowców roślinnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab Mieczysław Szpryngiel

prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

Wydział Inżynierii Produkcji

124458

WZÓR UŻYTKOWY

2015-10-07

Pleciarka z nieruchomą matrycą płaską

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Wojciech Pęczuła

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

124360

WZÓR UŻYTKOWY

2015-09-02

Czerpacz do wertykalnego poboru wielu próbek cieczy

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Zbigniew Krzysiak Wydział Inżynierii Produkcji

69188

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-05-18 Urządzenie do wiercenia otworów i wycinania kształtowego Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr inż. Paweł Kołodziej

dr inż. Marek Boryga

prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Zbigniew Pater

Janusz Tomczak

Wydział Inżynierii Produkcji

69224

WZÓR UŻYTKOWY

2015-01-16 Ramka do mocawania próbek - kształtowa Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w lublinie

dr inż. Paweł Kołodziej

dr inż. Marek Boryga

prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Zbigniew Pater

Janusz Tomczak

Wydział Inżynierii Produkcji

69225

WZÓR UŻYTKOWY

2015-01-16 Ramka do mocowania próbek - płaska Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Iwona Janczarek

dr Wojciech Żak

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt/ Wydział Inżynierii Produkcji 21935 WZÓR PRZEMYSŁOWY 2015-03-20 Zestaw pomiarowy do oceny proporcji budowy ciała koni i kuców Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Mirosław Karpiński

Justyna Wojaś

dr Małgorzata Goleman

prof. dr hab. Leszek Drozd

dr inż. Piotr Czyżowski

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 21948 WZÓR PRZEMYSŁOWY 2015-04-02 Formularz weterynaryjny Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie