Portal Rekrutacyjny - Aktualności

25.07.2017

 

Informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi nabór na studia:

 

I NABÓR
 

  • Na kierunek weterynaria – studia niestacjonarne internetowa rejestracja kandydatów trwa  do 17 sierpnia 2017 r. (pierwszy nabór). Ogłoszenie wyników 18 sierpnia 2017 r.


II NABÓR

 

  • Na kierunek architektura krajobrazu (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – rejestracja internetowa trwa do 13 września 2017 r. Egzamin z rysunku odbędzie się 14 września 2017.

 

  • Na kierunek hipologia i jeździectwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – rejestracja internetowa trwa do 10 września 2017 r.  Sprawdzian z kontaktu z koniem odbędzie się 12 września 2017 r.

 

  • Na pozostałe kierunki studiów internetowa rejestracja kandydatów trwa do 18 WRZEŚNIA 2017 r.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia dostępne w II naborze:

1.    Wydział Agrobioinżynierii - agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja.
Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2.    Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ochrona środowiska, zootechnika. Hipologia i jeździectwo – kandydatów obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem w dniu 12 września 2017 r.
Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

3.    Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zielarstwo i terapie roślinne.
Architektura krajobrazu - kandydatów obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego w dniu 14 września 2017 r.
Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

4.     Wydział Inżynierii Produkcji – transport i logistyka, chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria rolnicza i leśna, ekoenergetyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

5.    Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka.
Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia dostępne w II naborze:

1.    Wydział Agrobioinżynierii - gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja.

2.    Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  – biologia, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ochrona środowiska, zootechnika.

3.    Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo, zielarstwo i terapie roślinne.

4.     Wydział Inżynierii Produkcji – inżynieria rolnicza i leśna, inżynieria chemiczna i procesowa, geodezja i kartografia, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

5.    Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna.


Studia stacjonarne drugiego stopnia dostępne w II naborze:

1.    Wydział Agrobioinżynierii - turystyka i rekreacja.

2.    Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  – biologia, biologia sądowaStudia niestacjonarne drugiego stopnia dostępne w II naborze:

1.    Wydział Agrobioinżynierii - gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, rolnictwo, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja.

2.    Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – biologia (specjalność biologia sądowa), ochrona środowiska, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności.

3.    Wydział Inżynierii Produkcji - zarządzanie i inżynieria produkcji.

4.    Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo, zielarstwo i terapie roślinne.

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

 

 

 

 


« wstecz