[ MENU DODATKOWE ]  Centralne Laboratorium Agroekologiczne

  ul. B.Dobrzańskiego 3,20-262 Lublin
  tel. 81-440-87-84, 81-440-87-85
  e-mail: cla@up.lublin.pl
  www: http://cla.up.lublin.pl
  p.o. Kierownika Laboratorium: dr Michał Rudaś, specjalista naukowo-techniczny
  tel. 81-440-87-84
  e-mail: michal.rudas@up.lublin.pl

  Pozostali pracownicy

  • dr Agnieszka Adamczuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-85
  • mgr Iwona Filiks, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: iwofiliks@wp.pl
  • mgr Anna Kornijów, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: a.kornijow@up.lublin.pl
  • mgr Elżbieta Kosik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: kosik.elzbieta@gmail.com
  • mgr Andrzej Kucharski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: andrzej.kucharski@up.lublin.pl
  • mgr Bernadetta Nalepa-Bąk, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: bernadetta.nalepa@up.lublin.pl
  • mgr Iwona Niemiałkowska-Butrym, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: ibutrym@wp.pl
  • dr Michał Pałys, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: michal.palys@up.lublin.pl
  • mgr Anna Pluta, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: anna.pluta@up.lublin.pl
  • mgr Anna Rutkowska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: aniakovalska@wp.pl
  • mgr inż. Emilia Skorek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-85
  • mgr inż. Anna Wierbol, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
   e-mail: anna.wierbol@up.lublin.pl
  • mgr Justyna Wiertel-Sobańska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  • mgr inż. Renata Więch, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84