[ MENU DODATKOWE ]Katedra Zarządzania i Marketingu

po Kierownik : dr hab. Eugenia Czernyszewicz, profesor nadzwyczajny
tel. 81-52-47-131
e-mail: eugenia.czernyszewicz@up.lublin.pl, www

Jednostki podległe

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr Sebastian Białoskurski, asystent, tel. w. 272
   e-mail: sb79@interia.pl / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
  • mgr inż. Łukasz Kopiński, asystent, tel. 81-524-71-34 / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
  • dr Grzegorz Wesołowski, asystent, tel. 81 461 00 61 w. 197 / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Zenobia Kucia, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-52-47-104, fax. 524 71 05
   e-mail: zenobia.kucia@up.lublin.pl / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
  • Danuta Kułak, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. w. 276
  • mgr Aldona Miłkowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. w. 181