[ MENU DODATKOWE ]Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej

20-280Lublin, ul. Doświadczalna 44
tel. 81-461-06-82, 81-461-00-61 w.113
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Dziki, profesor zwyczajny
tel. 81-461-06-82, 81-461-00-61 w. 113
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Leszek Mościcki, profesor zwyczajny, tel. 81-461-00-61 w. 134
  e-mail: leszek.moscicki@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej

Adiunkci

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Stanisław Juśko, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 104
  e-mail: stanisław.jusko@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej
 • mgr inż. Elżbieta Kloc, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 292
  e-mail: elzbieta.kloc@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej
 • mgr inż. Tomasz Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.122
  e-mail: tomasz.mazurek@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Tadeusz Lis, profesor emerytowany / Zakład Techniki Cieplnej
 • prof. dr hab. Helena Lis, prof.emerytowany / Zakład Techniki Cieplnej