[ MENU DODATKOWE ]  Pracownia Zoopsychologii

  Kierownik: dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, adiunkt
  tel. 81-445-67-57
  e-mail: iwona.rucinska@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy