[ MENU DODATKOWE ]Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81 5248150, fax 48 81 5248150
Dyrektor: prof. dr hab. Halina Smal, profesor zwyczajny
tel. 81-524-81-44
e-mail: halina.smal@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Stanisław Baran, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-54
  e-mail: stanislaw.baran@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-59
  e-mail: elzbieta.bielinska@up.lublin.pl / Zakład Biologii Gleby
 • prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-29
  e-mail: anna.jurkiewicz@up.lublin.pl / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-20
  e-mail: anna.kapusta@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Wykładowcy

 • dr inż. Jan Hodara, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-17
  e-mail: jan.hodara@up.lublin.pl / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • dr Marek Kamola, starszy wykładowca / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • prof.dr hab. Leonid Kopiy, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-15
  e-mail: leonid.kopiy@up.lublin.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Józef Borowiec, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-16
 • prof. dr hab. Henryk Domżał, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-50
 • prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-26
  e-mail: anna.jurkiewicz@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • prof. dr hab. Ryszard Turski, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-13