[ MENU DODATKOWE ]Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: prof.dr hab. Danuta Kozak, profesor nadzwyczajny
tel. 81 5319685
e-mail: dkozak@autograf.pl

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab.arch. Mykola Bevz, prof.nadzw.
 • dr hab. Krystyna Pudelska, profesor nadzwyczajny, tel. /81/531-96-80
  e-mail: kpudelsk@autograf.pl

Adiunkci

Asystenci

 • dr inż. arch. Marcin Iwanek, asystent, tel. 81-531-97-06
 • dr inż. Aleksandra Konopińska-Mamej, asystent
 • mgr inż. Kamila Rojek, asystent

Pozostali pracownicy

 • Stefan Abramik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. /81/524-71-01
 • mgr inż. Maria Andruszczyszyn, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. /81/461-00-61, w. 248
 • Jerzy Drabowicz, pracownik gospodarczy, tel. /81/461-00-61,w.248
 • Hanna Kozioł, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. /81/531-96-84
  e-mail: hanna.koziol@up.lublin.pl
 • dr Alicja Świstowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. /81/531-96-87
 • mgr inż. Agnieszka Tylus, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. /81/531-96-79
 • Elżbieta Wojnowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. /81/531-96-86

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Jerzy Hetman, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-81
 • prof. dr hab. Halina Laskowska, emerytowany profesor nadzwyczajny, tel. 81 5319682
  e-mail: halina.laskowska@up.lublin.pl