[ MENU DODATKOWE ]Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 531 96 45
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Andrejko, profesor nadzwyczajny
tel. 81 531-96-49
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. zw. dr hab. Franciszek Kluza, profesor zwyczajny, tel. 81-461-00-61, w. 115
  e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr inż. Marek Domin, asystent, tel. w. 117
   e-mail: marek.domin@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
  • dr inż. Agnieszka Starek, asystent, tel. 81 531 96 47

  Pozostali pracownicy

  • dr inż. Agata Blicharz-Kania, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81 531 96 46
  • mgr inż. Piotr Nakonieczny, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. w. 117
   e-mail: piotr.nakonieczny@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
  • mgr inż. Beata Zdybel, starszy specjalista inż.techn., tel. 81 531-96-45
   e-mail: beata.zdybel@up.lublin.pl

  Doktoranci

  • mgr inż. Mariusz Kania, doktorant
  • mgr Marta Krajewska, doktorant, tel. 81 531 96 45
  • mgr inż. Anna Piecak, doktorant