WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Chorób Ryb i Biologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Antonina Sopińska, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-67-07

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    • lek. wet. Krzysztof Puk, asystent, tel. 81-445-69-06

    Pozostali pracownicy

    • dr Anna Grochoła, specjalista inżynieryjno-techniczny