WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-60-36
e-mail: renata.urban@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Wykładowcy

    Pozostali pracownicy

    Profesorowie emerytowani

    • prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki, profesor emerytowany