WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Renata Urban-Chmiel, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-60-36
e-mail: renata.urban@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr Ewelina Pyzik, asystent, tel. 81-445-60-80
   e-mail: ewelina.pyzik@up.lublin.pl
  • lek. wet. Diana Stęgierska, asystent, tel. 81-445-67-38

  Pozostali pracownicy