WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrny Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kowalski, profesor zwyczajny
tel. 81-445-60-88
e-mail: cezary.kowalski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Pozostali pracownicy

  • lek. wet. Krystyna Kursa, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14
  • mgr Monika Osypiuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-68
   e-mail: monika.ozon@op.pl
  • Bożena Polska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-04
  • Grażyna Wołosiuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Zbigniew Roliński, profesor emerytowany