WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Krakowski, profesor zwyczajny
tel. 81-445-61-69
e-mail: leszek.krakowski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    • mgr Kamila Łabęcka, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74

    Profesorowie emerytowani

    • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, profesor emerytowany