wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
Kierownik: prof. zw. dr hab. Franciszek Kluza, profesor zwyczajny
tel. 81-461-00-61, w. 115
e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pozostali pracownicy