wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Łysiak, adiunkt
tel. 81 461 06 89 lub 81 461 00 61 w. 105
e-mail: grzegorz.lysiak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

  • dr inż. Monika Wójcik, asystent, tel. 461 00 61 w.108

Pozostali pracownicy

Doktoranci

  • mgr inż. Jawad Kadhim Zeyad AL Aridhee, doktorant

Profesorowie emerytowani