wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Fizyki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, profesor zwyczajny
tel. 81 445 69 19
e-mail: bozena.gladyszewska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Konrad Kania, starszy technik, tel. 81-445-68-92
   e-mail: konrad.kania@up.lublin.pl
  • mgr Agnieszka Kornarzyńska-Gregorowicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-85
  • dr Alicja Matwijczuk, starszy technik, tel. 81-445 68 99 / Zakład Biofizyki
  • mgr inż. Piotr Ścibak, starszy technik, tel. 81-445-68-92 / Pracownia Mechaniki

  Profesorowie emerytowani