wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Kierownik: dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, profesor nadzwyczajny
tel. 81 532 06 44
e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Edward Nowak, profesor zwyczajny / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

Profesorowie nadzwyczajni

 • prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy, profesor nadzwyczajny / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

Adiunkci

 • dr inż. Magdalena Gizińska-Górna, adiunkt / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr inż. Antoni Grzywna, adiunkt, tel. 81-532-06-44
  e-mail: antoni.grzywna@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr Alina Kowalczyk-Juśko, adiunkt
  e-mail: alina.jusko@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr inż. Michał Marzec, adiunkt, tel. 81-524-81-28 / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr inż. Andrzej Mazur, adiunkt, tel. 81-524-81-23
  e-mail: amazur70@op.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr Kamil Nieścioruk, adiunkt, tel. tel. 81 524 81 23
  e-mail: kamil.niescioruk@up.lublin.pl, www / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Radomir Obroślak, adiunkt, tel. 81-524-81-22
  e-mail: radomir.obroslak@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Roman Rybicki, adiunkt, tel. 81-524-81-28
  e-mail: roman.rybicki@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr Magdalena Suchora, adiunkt
  e-mail: magda.suchora@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr inż. Tomasz Zubala, adiunkt, tel. 81-524-81-47
  e-mail: zubala@op.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej

Asystenci

 • mgr inż. Justyna Gabryszuk, asystent / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Przemysław Leń, asystent / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • mgr inż. Arkadiusz Malik, asystent / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • mgr inż. Patrycja Pochwatka, asystent / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Paweł Postek, asystent / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • mgr inż. Żanna Stręk, asystent, tel. 81 524-81-23
  e-mail: zanna.krol@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

Wykładowcy

 • dr inż. Wojciech Cymerman, starszy wkładowca / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Eugeniusz Popławski, starszy wykładowca, tel. 81-532-06-44 / Zakład Inżynierii Ekologicznej

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Waldemar Kitta, specjalista, tel. 81-524-81-24 / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr inż. Agnieszka Listosz, starszy technik / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • mgr inż. Agnieszka Micek, specjalista, tel. 81-532-06-44
  e-mail: agnieszka.micek@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • mgr inż. Aneta Pytka, specjalista inżynieryjno-techniczny / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr inż. Grzegorz Wyrykowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-24 / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Tadeusz Orlik, prof.emerytowany, tel. 81-524-81-23
 • prof. dr hab. Stanisław Pałys, prof.emerytowany, tel. 81-524-81-23