wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Fizyki Stosowanej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, profesor zwyczajny
tel. 81 445 69 19
e-mail: bozena.gladyszewska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Wykładowcy

    Profesorowie emerytowani